PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Referentna oznaka ugovora KK.03.2.2.03.0306

Naziv projekta – Studija primjenjivosti filterskih materijala i mogućnosti spajanja materijala s okvirima u kompletan panelni filter za zrak

Kratki opis projekta – Dana 15.07.2021., poduzeće Frigooprema d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Inovacijski vaučeru svrhu realizacije projekta pod nazivom „Studija primjenjivosti filterskih materijala i mogućnosti spajanja materijala s okvirima u kompletan panelni filter za zrak referentne oznake KK.03.2.2.03.0306, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt uključuje uslugu koju pruža Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba za pripremu i razradu metodologije odabira materijala za izradu panelnih filtera. Osiguranje kvalitete odabira i implementacija filtarskih materijala, kroz pregled tržišta i relevantnih normi, u trajanju od 1 mjeseca. U studiji je prikazan sustavan pregled važećih normi, vrsta osnovnih filtarskih materijala, tehnologija oblikovanja osnovnog materijala, kao i mogućnosti spajanja pojedinih materijala s okvirom panelnog filtera. Dane su određene preporuke po pitanju odabira baznog materijala u funkciji ostvarivih klasa filtracije i jediničnog troška filtera, kao i preporuke vezane za razinu predoblikovanja ulaznog materijala zavisno o tipu krajnjeg proizvoda.

Rezultati projekta su:

 • Pregled i rangiranje svih dostupnih vrsta materijala koji su adekvatni za izradu panelnih filtera za zrak;
 • Specifikacije tehnoloških procesa oblikovanja osnovnog materijala;
 • Pregled tehnologija za spajanje osnovnog materijala s okvirom filtera
 • Smjernice za odabir osnovnog materijala na temelju odabrane tehnologije oblikovanja / spajanja

Korisnik: Frigooprema d.o.o

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00 HRK

Iznos EU potpore: 71.250,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  15.07.2021-13.10.2021.

Kontakt osoba za više informacija – zrinka.krstulovic@frigooprema.hr

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Frigooprema d.o.o.

 

Karijera

Zanima vas posao u Frigoopremi? Posjedujete znanje iz područja servisiranja rashladnih sustava ili pak imate izražene organizacijske i druge srodne sposobnosti?

Ukoliko tražite nove poslovne izazove, u Frigoopremi čekaju vas prilike za ostvarenje vlastitih potencijala!

Pošaljite nam svoj životopis i postanite dio uspješnog tima!


   

  Karijera

  Zanima vas posao u Frigoopremi? Posjedujete znanje iz područja servisiranja rashladnih sustava ili pak imate izražene organizacijske i druge srodne sposobnosti?

  Ukoliko tražite nove poslovne izazove, u Frigoopremi čekaju vas prilike za ostvarenje vlastitih potencijala!

  Pošaljite nam svoj životopis i postanite dio uspješnog tima!